HOLSBEEK BEWEEGT

UW BURGERBEWEGING BOVEN DE POLITIEKE GRENZEN
gallery/fruit-1143692_640
gallery/sprouts
gallery/cows-cow-203460_640

Zonder grenzen

Elk dossier, ongeacht uit welke hoek het ook komt, willen wij op dezelfde manier in de weegschaal leggen. Met slechts 1 maatstaf: ‘Is dit voorstel goed voor Holsbeek en voor haar inwoners? Kortom: is dit voorstel goed voor alle betrokkenen?’

Holsbeek...

Een veilige thuis voor oud en jong

Jong of oud?
Leven in Holsbeek moet voor iedereen leuk zijn.
Daarom willen wij met frisse ideeën en gezond verstand aan de slag te gaan met de basisopdrachten van de gemeente. Wij kiezen voor visie op korte én lange termijn. En willen onze aandacht en middelen verdelen over alle leeftijdsgroepen.

Een nieuwe adem

Holsbeek Beweegt wil meewerken aan het uitzetten van nieuwe krijtlijnen voor de toekomst van Holsbeek. Wij kijken uit naar nieuwe perspectieven, met oog voor de lokale economie, bij voorkeur participatief gestuurd. Dit is belangrijk als we de toekomst van onze gemeente veilig willen stellen.

gallery/logo
gallery/com

Luistert en spreekt

Wij vertrekken vanuit een positieve ingesteldheid, waar ruimte is voor constructieve voorstellen en participatie. Wij willen een partij zijn die discussie aanmoedigt, maar die evengoed eensgezindheid nastreeft. Een partij die gelooft dat je met voldoende overleg, en met een waaier aan inzichten, uiteindelijk tot een beter voorstel komt, gedragen door een ruim publiek.